dijous, 8 de maig del 2014

Campanya d’exigència al Departament d’insubmissió a la LOMCE:

Document per recollir signatures individuals
Document per organismes


La III Assemblea de treballadores de l’ensenyament públic, celebrada el 25 de gener de 2014,
va aprovar amb 91 vots a favor, 4 en contra i 4 abstencions l’inici d’una campanya d’exigència
adreçada a la consellera d’ensenyament per tal que el Departament declari la insubmissió a la
LOMCE i, donades les semblances en diversos aspectes, aturi la LEC (decret de plantilles i
d’avaluació).
Davant d’atacs com la recent interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia i la propera
aplicació de la LOMCE, cal més que mai que sigui la pròpia consellera d’ensenyament qui, enlloc
de fer declaracions periodístiques i ambigües, declari la insubmissió per escrit i de manera clara
ordenant el seu incompliment, tant a aquesta sentència del TSJ com a la totalitat de la llei Wert,
especificant que assumirà plenament la responsabilitat de que les mateixes no siguin acatades als
centres educatius.
Aquesta campanya pretén alhora ser una eina per donar continuïtat al debat als claustres i
centres educatius que la podran treballar de la manera que es consideri més adient. Algunes
propostes són:
- Recollida de posicionaments en els centres:
- Posicionaments de l’assemblea de treballadores del centre, de l’AMPA i/o de la comunitat
educativa del centre.
- Xerrades amb famílies.
A nivell de localitats:
- Posicionament de l’assemblea de zona.
- Recollida de signatures.
- Petició de posicionament a l’Ajuntament o Ple municipal (entrant per registre el
posicionament de posicionaments de professorat i AMPAs de la localitat o la recollida de
signatures).
- Concentracions, xerrades o assemblees locals.
Un model de petició de posicionament seria:
“Davant l’aprovació de la LOMCE i la seva aplicació a setembre els sotasignants exigeixen
a la Generalitat que es posicioni públicament , per la seva insubmissió/desobediència a la
llei estatal. Igualment, i durant aquest període, es demana a la Generalitat es comprometi
a no agreujar la situació, tot aturant els desenvolupaments de la LEC actualment en marxa
–plantilles i avaluacions-., contra els quals ja es va manifestar el professorat.
De la mateixa manera, demanem el posicionament del proper Ple de l’Ajuntament
de.... per tal que faci seu aquestes demandes i les faci arribar a la Generalitat ”
La proposta de continuïtat a les accions locals és dur a terme a una acció centralitzada i
adreçada a la conselleria d’ensenyament que pot incloure l’entrega de tots els posicionaments
recollits, recollides de signatura, etc. Es proposa concretar aquest acte central de la campanya a
la IV ASSEMBLEA DE TREBALLADORES DE L’ENSENYAMENT PÚBLIC que tindrà lloc el proper
15 de març.
Comissió mixta
 (CCOO, USTEC-STEs, CGT, i docents de l’assemblea)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada